Judiths Alternativa Terapier

Hänvisning till en utmärkt text via länken http://www.slms.org/pdf/laser-som-laeker.pdf  För behandling med medicinsk laser boka via Judith, 0733012147