Judiths Alternativa Terapier

QXCI/SCIO kallas för energimedicin. Tekniken utförs via en dator med elektroder som sätts fast på kroppen.  Allt i universum består av elektromagnetiska frekvenser, även våra kroppar. Först analyserar datorn kroppens elektromagnetiska tillstånd och sedan skickas kompenserande frekvenser tillbaka till kroppen till de områden som befinner sig ur balans.  Varje behandling på 1.5-2 timmar kostar 800:-  Bokning görs via Judith, 0733012147.