Judiths Alternativa Terapier

Ozon är en gas, O3.  Den är instabil och sönderdelas lätt i O2 (syre) och O1, s.k. singulettsyre.  Ozon producedrar bl.a peroxider som är mycket effektiva mot svamp, bakterier och virus.  Denna behandling hjälper mot svårläkta sår ("sjukhus sjukan", diabetes fötter) och systemisk kandida.  Immunförsvaret stärks och syrehalten i kroppen ökas.  Man kan även ozonbehandla dricksvatten för att göra det mera syrerikt.  För behandling med ozon kontakta Judith, 0733012147.